31 Aug '13, 5pm

Som 1. norske parti tar vi nå imot donasjoner pr @Bitcoin #valg2013 #nrkvalg #skolevalg #2valg …

Se også siden om valgkamphjelp om du har lyst å sitte i valgbod, henge opp plakater eller dele ut materiale. Økonomiske bidrag til valgkampen Piratpartiets valgkamp er finansiert ved hjelp av bidrag fra enkeltpersoner, bedrifter og foreninger som støtter politikken vår. Hvis du er i stand til å bidra, kan du gjøre det ved å gi et bidrag til valgkampfondet. Du kan selvsagt bidra økonomisk uten å vere medlem i partiet. Bruk kontonummer 6039.08.08928 og merk innbetalingen med Donasjon . Bitcoin: Vår Bitcoin-adresse: 182XAg9HujeYwDdg9ZNU2JBjQr9bacdLzu

Full article: http://piratpartiet.no/gi-ditt-bidrag-til-valgkampen/

Tweets