04 Dec '12, 5am

Oj, detta är rätt stort: Finansinspektionen klassar Bitcoin som betalningsmedel

Bitcoin.se har idag fått ta del av ett besked från Finansinspektionen (mottagaren av beskedet vill vara anonym). I detta framgår tydligt att Finansinspektionen nu anser att Bitcoin kan klassas som ett betalningsmedel, något som tidigare inte varit fallet. Följande är ett direkt citat ur dokumentet: Då bitcoins idag fungerar som ett betalningsmedel hos ett flertal återförsäljare i Sverige så väl som utomlands så uppfyller bitcoins förutsättningarna att klassas som ett betalningsmedel. Tillhandahållande av betalningsmedel utgör en sådan verksamhet som kräver anmälningsplikt enligt lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet (anmälningslagen), se 1 § 2 och 2 § första stycket anmälningslagen jämte 7 kap. 1 § 5 lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Det här innebär alltså att den som driver en verksamhet som köper eller säljer bitcoins måst...

Full article: http://www.bitcoin.se/2012/12/04/finansinspektionen-klass...

Tweets