• Bitcoin: Para aklamak için yeni bir cennet.

    Bitcoin: Para aklamak için yeni bir cennet

    terramedusa.com 03 Dec '12, 9am

    Son 10 yıllık dönem içerisinde, siber suçlar devlet güvenliği açısından ana tehdit unsuru olarak önemli bir sıçrama yaptı. Ciro, hem sıradan suçları etkileyerek hem de organize suçlar ve siber suçlar arasında yaratılan ve ayırt etmeyi imkânsız hale getiren ortaklıklar ile tahmin edile...

Related