yro.slashdot.org Archives - 18 October 2017, Wednesday