yro.slashdot.org Archives - 29 November 2015, Sunday