yro.slashdot.org Archives - 25 October 2016, Tuesday