yro.slashdot.org Archives - 23 November 2014, Sunday