yro.slashdot.org Archives - 01 July 2015, Wednesday