yro.slashdot.org Archives - 22 December 2014, Monday