yro.slashdot.org Archives - 22 October 2014, Wednesday