yro.slashdot.org Archives - 17 December 2017, Sunday