yro.slashdot.org Archives - 24 May 2017, Wednesday