yro.slashdot.org Archives - 27 August 2014, Wednesday