yro.slashdot.org Archives - 28 June 2017, Wednesday