yro.slashdot.org Archives - 25 May 2016, Wednesday