yro.slashdot.org Archives - 24 October 2014, Friday