yro.slashdot.org Archives - 01 February 2013, Friday