yro.slashdot.org Archives - 04 February 2013, Monday