yro.slashdot.org Archives - 08 February 2013, Friday