yro.slashdot.org Archives - 15 February 2013, Friday