yro.slashdot.org Archives - 16 February 2013, Saturday