yro.slashdot.org Archives - 17 February 2013, Sunday