04 Aug '13, 8pm

Hamit Türkü KAYA'dan 3 adet blog yazısı birden 1. Ruby on Rails’te Breadcrumb kullanımı ...

Ekmek kırıntısı anlamına gelen breadcrumbs web sayfalarında kullanıcının bulunduğu yeri rahat takip edebilsin ve gezinebilsin diye koyulan navigasyon sistemidir. Ruby on Rails’de bunun için geliştirilen breadcrumbs_on_rails geminin kullanımını anlatacağım. Öncelikle gem install breadcrumbs_on_rails diyerek gemi kuruyoruz ve projemizin Gemfile’ına gem 'breadcrumbs_on_rails' satırıyla ekliyoruz. Artık yapmamız gereken her controller methodu içerisinde kullanıcı oradayken ne görmesi gerekiyorsa def show @product = Product.find(params[:id]) add_breadcrumb @product.name, product_path(@product) end şeklinde yazmak. Bir method içerisinde birden fazla breadcrumb ekleyebilirsiniz. Hepsi sırasıyla görüntülenir. Son olarak breadcrumb’ın görünmesini istediğiniz layout’ta = render_breadcrumbs :separator => ' / ' koduyla breadcrumbları listeleyebilirsiniz. Ayrıca farklı stillerde görünt...

Full article: http://www.lab2023.com/ruby-on-railste-breadcrumb-kullanimi/

Tweets

.。oO(Padrino::Helpers::FormatHelpersのh() method...

padrinorb.com 09 Aug '13, 7pm

Returns text transformed into HTML using simple formatting rules. Two or more consecutive newlines(nn) are considered as a...

#freelance #loker Blog website in Ruby On Rails...

freelancer.co.id 11 Aug '13, 7am

I need blog website similar to http://www.androidpit.com/, in Ruby on Rails. I need this done in Rails 3. I will be deploy...