24 Sep '12, 11pm

Ruby on Rails objeví Dependency Injection ve chvíli, kdy se komunita přestane opájet vlastní dokonalostí.

Objeví Rails Dependency Injection? Málokdo má takovou potřebu zdůrazňovat svou domnělou nadřazenost, jako právě Railisti. Abyste mě nechápali špatně, jde o dobrou marketingovou strategii. Nepříjemné je, když jí podlehnete do té míry, že zbytek světa vnímáte jen jako upachtěné kopírovače bez šance se vám někdy přiblížit. Svět takový totiž není. Příkladem je Dependency Injection. Zatímco lidé kolem PHP nebo JavaScriptu objevili DI se zpožděním, Ruby on Rails zůstávají dosud nepolíbené. Bylo mi záhadou, proč framework s tak pokrokovou image zůstává kdesi pozadu a začal v tom pátrat. Odpověď mi dala řada zdrojů na Google nebo karmiq a zní: Ruby je tak dobrý jazyk, že vůbec Dependency Injection nepotřebuje. Fascinující argument, který je navíc v elitářském prostředí sebepotvrzující. A je skutečně pravdivý? Nebo jde jen o zaslepení pýchou, kteréžto nedávno způsobilo aféru kolem ...

Full article: http://phpfashion.com/objevi-rails-dependency-injection

Tweets